Teie küsimus on edastatud, proovime sellele varsti vastata!
Ok
Tugi
Mis on hangete portaal Lushof?
Tutvuda
Kes valib hankelevõitja?
Tutvuda
Mis teha kui minu hankele ei tehta sobivat pakkumist?
Tutvuda
Mis saab kui mina ei valinud hankele võitjat?
Tutvuda
Kui teil on küsimusi hanke korraldajale
Tutvuda
Kas teenust saavad kasutada eraidikud?
Tutvuda
Kellel on õigus hanged korraldada?
Tutvuda
Kellel on õigus hangetes osaleda?
Tutvuda
Kas teil on veel küsimusi?
Mis on Lushof portaal?
Lushofi pakkumiste portaal toob kokku tellija ja töövõtja, mis võimaldab teil alltöövõtjate valimise protsessi lihtsustada ja kiirendada ning aitab tänu hinnapakkumiste analüüsimise süsteemile vähendada töö maksumust.
Kes valib hanke võitja?
Võitja valib või ei vali tellija oma äranägemise järgi
Mis siis, kui pakkumine minu jaoks ei sobi?
Hanke korraldaja ei ole kohustatud valima alltöövõtja kasuks, kui hinnapakkumine talle ei sobi.
Kui ma pole pakkumise võitjat valinud
Kui pakkumise võitjat ei selgitata ega valita, siis hanke korraldaja saab anda tagasisidet või põhjendada pakkujale põhjust pakkumist ei valitud pärast hanke lõpetamist, kui hanke korraldaja soovib seda.
Kui teil on hanke korraldajale küsimusi
Teenus võimaldab reaalajas tagasisidet hanke korraldaja ja hangetes osaleja vahelise vestluse kaudu.
Kas eraisikud saavad seda portaali kasutada?
Eraisikutel on õigus hanke korraldada, kuid neil ei ole õigust hangetes osaleda.
Mis tüüpi ettevõtjatel on hanke korraldamiseõigus?
Hankeid võivad korraldada registreeritud e-äritegistris ettevõted ja eraisikud.
Mis tüüpi omandi kasutajatel on õigus hankel osaleda?
E-äriregistris registreeritud ettevõtetel on õigus hangetel osaleda. Füüsilise Isiku Ettevõtjatel ka on õigus pakkumistel osaleda. Eraisikud, kellel puudub e-äriregistris registreerimisnumber osaleda hangetes ei saa, sest see on Eesti Vabariigi seadustega keelatud.
Kas korteri renoveerimist võib pidada pakkumiseks?
Muidugi. Hangele ei mõjuta töömaht ega töösummat. Pole vahet, kas teie kavatsete oma korteri remontida või ehitada hoonet.
Kellele hangete portaal on mõeldud?
Portaali saavad kasutada e-äriregistris registreeritud ettevõtjad, korterite ühistud, füüsilist isikut ettevõtjad, samuti eraisikud (ainult hanke korraldajana).
Kui tihti hinnapakkumiste lehte värskendatakse?
Hinnapakkumisi värskendatakse automaatselt reaalajas kui pakkuja hinnapakkumise esitanud.
Kui osalen hankel, kuid tegin vea ja olen juba hinnapakkumise esitanud, kas tohib esitatud hinnapakkumise muuta ja selle uuesti esitada?
Juba esitatud hinnapakkumist saab muuta ja uuesti saata.
Kuidas hinnapakkumisi sorteeritakse?
Tarkvara valib ja kuvab automaatselt madalaima hinnaga hinnapakkumised hinnad nii positsioonide järgi kui ka kogu töö maksumusele.
Nõuded üleslaaditavatele tabelitele Lushofi pakkumisportaalis
Selleks, et teie mahtude tabel lisataks portaali Lushof vigadeta ja täielikult, on vaja, et see vastaks lihtsatele nõuetele, mis aitavad seda töövõtjatele mugavamaks muuta.
Failiformaat
Tabel tuleb luua .xlsx-failivormingus. Pange tähele, et see on Microsoft Exceli arvutustabeli vorming (.xlsx). Lushof
Esileheküljel
Lushofi pakkumisplatvorm näeb tabelit ainult Exceli faili esimesel lehel. Lushof ei näe kõiki teisi lehti. Seetõttu tooge kõik vajalikud failis olevad tabelid ühte faili esimesele lehele. Siin tunneme selle täpselt ära. Lushof
Kustutage kõik mittevajalikud
Enne ja pärast tabelit ei tohiks olla teksti. Kui teie tabelis on see, kustutage see lihtsalt ära. Lushof Selle teabe saate märkida jaotises "Hanke info". Lushof
Jälgige veergude järjekorda.
Meie jaoks on väga oluline, et teie tabeli veerud oleksid rangelt määratletud järjekorras vasakult paremale: "Positsioon", "Nimi", "Mõõtühikud", "Kogus". Lushof Kui teie tabelis on veergude järjekord erinev, on parem need valimi järgi vahetada. Parem on eemaldada liigsed veerud.
Järgige jaotiste õiget numeratsiooni
Selleks, et saaksime näha, et lõikudel on alajaotised ja positsioonid, on oluline jälgida kõigi sektsioonide numeratsiooni. Kui jaotiste ja alamjaotiste numeratsioonis on vigu, võib helitugevuse tabel olla vigadega või mitte täielikult laaditud. Jaotiste numeratsioon peaks algama tähega "1". Te ei saa positsiooni numbri ette panna "0". Lushof Soovime, et teie mahutabel näeks õigesti välja ja töövõtjal oleks sellega mugav. Seetõttu pöörame lõikudele ja alajaotistele nii palju tähelepanu.
Veenduge, et jaotise (alajao) real ei oleks üleliigseid informatsiooni
Jaotises või alamrida real kuvatakse ainult järgmine teave:
  • veerus "Positsioon" - ainult vastav positsiooni number;
  • veerus "Nimi" - ainult tekstiteave;
  • veerus "Mõõtühikud" - peab olema tühi;
  • veerus "Kogus" - peab olema tühi.
Lushof Kui veergudes „Ühikud” ja „Kogus” on jaotise või alarea real mingit teavet, ei saa me seda sektsiooni või alamjaotisena kuvada.